Kdo hledá, najde...

OP LZZ Novinky z projektu zvýšení adaptability zaměstnanců

25.11.2016

Zahajení realizace projektu

(2. 12. 2010) – Dne 1. 12. 2010 byla zahájena realizace projektu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) č. CZ.1.04/1.1.06/52.00147 „Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků svazu PRO-BIO“. Do projektu budou zapojeni zaměstnanci členů Svazu PRO-BIO (bioprodejen a zpracovatelů biopotravin). Důraz bude kladen na věkové kategorie mladých do 25 let, nemajících v oblasti oboru biopotravin a podnikání nemají potřebné znalosti a zkušenosti a starších osob nad 50 let, majících sice zkušenosti, kteří však díky nízké flexibilitě a neznalosti nových postupů a technologií neobstojí v současné konkurenci. V rámci projektu budou realizovány semináře v oblasti obecného vzdělávání, vzdělávání v odborných dovednostech, v oblasti IT a v oblasti financí, vyškoleno také bude 20 interních lektorů. Ti budou po skončení projektu dále školit zaměstnance našich členů. Pro účastníky projektu a dále pak pro všechny zájemce o problematiku bioproduktů a biopotravin budou vytvořeny také vzdělávací metodika pro kurz Marketing bioproduktů a její e-learningová forma.
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu (ESF)