Kdo hledá, najde...

OP LZZ Novinky z projektu zvýšení adaptability zaměstnanců

25.11.2016

Výsledky výběrového řízení na realizaci vzdělávacích seminářů

(2. 12. 2011) – Dne 28. 11. 2011 byla v rámci výběrového řízení na realizaci vzdělávacích seminářů vybrána firma TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. (TTC). Firma TTC bude realizovat semináře v oblasti obecného vzdělávání, vzdělávání v odborných dovednostech, v oblasti IT a v oblasti financí. Manažer projektu postupně se zástupci firmy TTC navštíví všechny subjekty do projektu zapojené (bioprodejny a zpracovatele bioproduktů) a budou konzultovány možnosti vzdělávání, zájem o semináře, termíny školení apod.
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu (ESF)