Kdo hledá, najde...

OP LZZ Novinky z projektu zvýšení adaptability zaměstnanců

25.11.2016

Počet vyškolených osob k 30.11.2012

(20. 12. 2012) – K 30. 11. 2012 (konec monitorovacího období č. 1) bylo v projektu vyškoleno 465 osob (380 žen, 85 mužů).
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu (ESF)