25.11.2016

(28. 2. 2012) Koncem roku 2011 a začátkem roku 2012 proběhly návštěvy všech subjektů do projektu zapojených (bioprodejny a zpracovatele biopotravin) byl připravován kalendář vzdělávacích akcí 2012). Kalendář bude průběžně aktualizován na základě komunikace mezi zapojenými subjekty (bioprodejnami a zpracovateli bioproduktů), manažerem projektu a zástupcem realizátora vzdělávacích akcí (TTC).
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu (ESF)