Kdo hledá, najde...

OP LZZ Novinky z projektu zvýšení adaptability zaměstnanců

(1. 10. 2012) – Ve dnech 20. – 21. září 2012 se v Lednici na Moravě konala konference Evropská akademie ekologického zemědělství – Bioakademie. Letošního, již 12. ročníku, věnovaného tématu Společné zemědělské politiky a jejímu vlivu na ekologické zemědělství, se zúčastnilo cca 130 účastníků z ČR, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Bulharska, Anglie a dalších zemí. V programu konference byly celkem tři různé trasy s různou náplní (trasa A – Česká republika, živočišná produkce, trasa B – Slovensko, zpracování na farmách a trasa C – Rakousko, rostlinná produkce). Akce byla jako již tradičně určena pro ekologické zemědělce, zpracovatele a prodejce biopotravin. Konference byla pořádána za podpory Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci realizace projektu OPLZZ č. CZ.1.04/1.1.06/52.00147 „Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků svazu PRO-BIO“. Všichni účastníci byli s touto skutečností seznámeni prostřednictvím slovní informace při registraci, v rámci publicity byl uveřejněn logolink na plakátu konference, účastníci konference jsou také zapsáni v prezenční listině.
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu (ESF)