Kdo hledá, najde...

OP LZZ Novinky z projektu zvýšení adaptability zaměstnanců

(3. 7. 2011) – Ve dnech 29. června – 1. července 2011 se v Lednici na Moravě konala pravidelná, již 11. letní akademie ekologického zemědělství Bioakademie. Letošní konference byla věnována problematice regionálních biopotravin ve spojení s rozvojem území a snižováním dopadů klimatické změny. Zúčastnilo se jí více než 135 účastníků z ČR, Slovenska, Polska, Rakouska, Belgie a dalších zemí. Konference byla učena především pro ekologické zemědělce, zpracovatele a prodejce bioproduktů. Účastníci se v rámci programu konference mohli zúčastnit některého ze 4 workshopů (Zemědělství a Strategie pro klimatickou změnu, Definice „regionální produkt“, Regionální produkce v EU a Koncepty bioregionů v Rakousku, Polsku a ČR) a během 4 různých tras exkurzí navštívit zemědělské podniky, vzdělávací centrum Hostětín, biorestaurace apod.
Konference byla pořádána za podpory Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci realizace projektu OPLZZ č. CZ.1.04/1.1.06/52.00147 „Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků svazu PRO-BIO“. Všichni účastníci byli s touto skutečností seznámeni jak prostřednictvím slovní informace při registraci a v rámci publicity byl uveřejněn logolink na plakátu konference.
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu (ESF)