Kdo hledá, najde...

Kampaň na podporu biopotravin startuje, na téma plánujeme také seminář v PS ČR

Kampaň zaměřená na propagaci biopotravin se konečně rozbíhá a pod taktovkou SZIF ve spolupráci s MZe a Svazem PRO-BIO nyní probíhá tvorba vizuálů, příprava televizního spotu a další aktivity, které vyvrcholí v měsících duben–červen 2019, což by mělo přispět k tomu, že bude kampaň skutečně efektivní a intenzivní. Hlavním cílem kampaně je, aby zákazník dospěl k tomu, že při nákupu jasně ví, proč se mu vyplatí koupit výrobek v biokvalitě a co jeho pořízením podporuje. Současně má kampaň za cíle:

Spotřebitelům musíme existenci biopotravin stále připomínat

Věříme, že tuto kampaň zaznamenáte a že odstartuje výrazný rozvoj trhu s biopotravinami. Kampaň by také neměla skončit pouze ojedinělým „výstřelem“. Měly by na ni navazovat další kampaně realizované SZIFem, které spotřebitele přesvědčí o důvodech, proč kupovat biopotraviny a podporovat ekologické zemědělství v ČR.

Zatím se bohužel zdá, že jsme pouze ve fázi, kdy již několik let musíme spotřebitelům tlumočit jednoduché sdělení, že bioprodukt je výstupem ekologického zemědělství. Zřejmě vám to připadá absurdní, ale z průzkumu trhu víme, že téměř 90 % spotřebitelů si bioprodukty s ekologickým zemědělstvím nespojí, natož aby znali loga či obsah biopotravin. Čeká nás tedy několik let tvrdé práce v oblasti osvěty mimo naši bublinu, ve které se pohybujeme a kde každý víme, proč podporujeme ekologické zemědělství.

Seminář na téma biopotravin v Poslanecké sněmovně

Kampaň cílí také na řetězce a zákonodárce a my bychom byli rádi, pokud by maloobchod kampaň synergicky podpořil svými kampaněmi v oblasti bio produkce. Víme také, že segment biopotravin je jediný z oblasti potravinářství, který vykazuje několik posledních let dvouciferné nárůsty. Proto jsme se rozhodli k tomu, že ve spolupráci se Svazem průmyslu a Komorou řetězců na přelomu ledna/února 2019 uspořádáme v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář za účasti zákonodárců na téma biopotravin. Na akci chceme podpořit návrh na snížení DPH u biopotravin a podepsat memorandum, ve kterém řetězce přislíbí, že pokud návrh se snížením DPH u biopotravin projde, tak rozdíl DPH nezůstane u nich.

Dále chceme samozřejmě zákonodárce motivovat k podpoře návrhu na zařazení biopotravin do veřejného stravování (který stále ještě utváříme) a řetězce ke změně přístupu u biopotravin z „drahého exkluzivního“ do „normálního vysokoobrátkového“ zboží s nízkou marží. Věříme, že to je ta správná cesta k lepšímu prosazení biopotravin na trhu.

Program a termín akce obdržíte hned, jakmile bude ve finální podobě. Občerstvení bude samozřejmě komplet BIO!