Kdo hledá, najde...

Iniciativa „Zachraňme včely“

Cílem Evropské občanské iniciativy „Save the Bees“ (Zachraňme včely) je získat napříč státy EU 1 million podpisů. Díky tomu pak Evropská komise musí zpracovat konkrétní legislativní návrh, který se požadavky petice zabývá.

Iniciativa Zachraňme včely i farmáře byla vytvořena širokou (a stále se rozšiřující) koalicí organizací občanské společnosti, včelařských organizací i jednotlivců. Požadavky iniciativy jsou:

1) Omezit do roku 2030 používání syntetických pesticidů v zemědělství EU o 80 %, a to počínaje nejnebezpečnějšími látkami, abychom se do roku 2035 zbavili syntetických pesticidů zcela.

2) Obnovit přírodní ekosystémy v zemědělských oblastech, aby se zemědělství stalo zdrojem obnovy biologické rozmanitosti.

3) Reformovat zemědělství upřednostňováním drobného, rozmanitého a udržitelného zemědělství, podporou rychlého rozšiřování agroekologických a ekologických postupů a umožněním nezávislého odborného vzdělávání za účasti zemědělců a výzkumu v oblasti pesticidů a zemědělství bez geneticky modifikovaných organismů.

Důvody pro spuštění iniciativy a více informací lze najít na zatím provizorní stránce https://beesfarmers.armada.digital/.

Iniciativu lze podpořit různými způsoby na různé úrovni zapojení – lze se stát členem koalice partnerů, lze pomoci se sbíráním podpisů skrze šíření podpisových archů, lze sdílet iniciativu skrze sociální media či mezi své členy, lze se o tématu a iniciativě bavit na akcích atd.

Více informací vám poskytne Martin Rexa z Friends of the Earth Europe: martin.rexa@foeeurope.org.