Projekt SZIF číslo 11/013/1310b/631/004424 s názvem „Zvyšování kvalifikace členů svazu PRO-BIO“ přinesl účastníkům – ekologickým zemědělcům – prostřednictvím kombinace přednášek, případových studií a praktických ukázek (kontroly, zpracování produktů aj.) kompletní informace na daná témata: Cross-Compliance, předpisy pro faremní zpracování, technologie pro faremní zpracování, evidenční povinnosti, odbyt a marketing bioproduktů aj. Každý seminář sestával z teoretického přehledu problematiky, práce s legislativou či přípravou případové studie a hlavně s návštěvou faremních prostor a praktickými ukázkami v nich.

Témata seminářů:

  • ukázky kontrol Cross-Compliance
  • Portál farmáře
  • zpracování bioprodukce na farmě, odbyt
  • způsoby prodeje bioproduktů (farmářské trhy, prodej ze dvora adpo.)
  • řešení problémů s erozí půdy
  • efektivní výroba krmiv v ekologickém zemědělství
  • zachování a údržba krajiny při využití PRV
  • zpracování mléka, výroba mléčných produktů
  • zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické praxe (HACCP) a další

Projekt byl podpořen z Evropského zemědělského fondu