Kdo hledá, najde...

Informace o projektu

Projekt SZIF číslo 11/013/1310b/631/004424 s názvem „Zvyšování kvalifikace členů svazu PRO-BIO“ přinesl účastníkům – ekologickým zemědělcům – prostřednictvím kombinace přednášek, případových studií a praktických ukázek (kontroly, zpracování produktů aj.) kompletní informace na daná témata: Cross-Compliance, předpisy pro faremní zpracování, technologie pro faremní zpracování, evidenční povinnosti, odbyt a marketing bioproduktů aj. Každý seminář sestával z teoretického přehledu problematiky, práce s legislativou či přípravou případové studie a hlavně s návštěvou faremních prostor a praktickými ukázkami v nich.

Témata seminářů:

Projekt byl podpořen z Evropského zemědělského fondu