Kdo hledá, najde...

Výstupy projektu

V průběhu realizace projektu bylo uspořádáno 28 seminářů, které probíhaly formou přednášek a exkurzí.
Seminářů se zúčastnilo celkem 397 osob (240 mužů, 157 žen).
g2
V rámci každého semináře mohli účastníci obdržet osvědčení o absolvování akce, tuto možnost využilo celkem 150 osob (85 mužů, 65 žen).
g1-1
Vzdělávací akce a exkurze byly uspořádány na 20 místech – farmách členů Svazu PRO-BIO (např. Ekofarma AMALTHEA – Hvozd, Biofarma JURÉ – Zlín, Řeznictví U KUSÁKŮ – Ostrožská nová Ves, Ekofarma ŠUMAVA – Nýrsko, Biofarma SASOV – Jihlava, Vinařství MICHLOVSKÝ – Rakvice).
Tématy seminářů bylo např.:
 • Zpracování mléka na farmě
 • Pěstování plodin na orné půdě (materiály zde)
 • Zpracování masa na farmě (materiály zde)
 • Pěstování biozeleniny
 • Zpracování a možnosti odbytu bioprodukce
 • Pěstování biovína (materiály zde)
 • Eroze na farmě (materiály část1, část2, část3, část4, část5)
 • Ekologická újma (materiály zde)
 • Homeopatika (materiály zde)
 • Dotační podpory (materiály zde)
 • a další.
Zde jsou ke stažení materiály k výrobě mléčných produktů: