Kdo hledá, najde...

Informace o projektu

Projekt přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání členů Svazu PRO-BIO (zemědělských podnikatelů). Prostřednictvím kombinace přednášek, případových studií a praktických ukázek (zpracování produktů, marketing, způsoby odbytu aj.) se účastníkům vzdělávacích akcí dostane kompletních informací na daná témata. Každý seminář se skládá z teoretického přehledu problematiky, přípravy případové studie, návštěvou faremních prostor nebo prodejen a praktickými ukázkami v nich, ukázek zpracování bioproduktů aj.

Cíle projektu:

Bude probíhat celkem 28 vzdělávacích akcí, z nichž 27 je 6ti hodinových (3hod teorie a 3hod praxe – exkurze), poslední 28. akce bude bude dvoudenní (exkurze, workshop na 3 farmách). V průběhu projektu bude vyškoleno cca 400 osob.