Projekt přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání členů Svazu PRO-BIO (zemědělských podnikatelů). Prostřednictvím kombinace přednášek, případových studií a praktických ukázek (zpracování produktů, marketing, způsoby odbytu aj.) se účastníkům vzdělávacích akcí dostane kompletních informací na daná témata. Každý seminář se skládá z teoretického přehledu problematiky, přípravy případové studie, návštěvou faremních prostor nebo prodejen a praktickými ukázkami v nich, ukázek zpracování bioproduktů aj.

Cíle projektu:

  • zkvalitnit a rozšířit sortiment biovýrobků s přidanou hodnotou
  • seznámit zemědělce s aktuálními trendy v pěstování ovoce, zeleniny, obhospodařování vinic, pěstování plodin na orné půdě apod.
  • seznámit zemědělce s aktuálními trendy v chovu masného skotu, mléčného skotu, koz a ovcí
  • seznámit zemědělce s aktuálními trendy ve zpracování bioproduktů
  • zvýšit povědomí ekologických zemědělců o možnostech odbytu, zlepšit jejich orientaci na trhu
  • ukázat různé druhy odbytu (z farmy, krátké odbytové řetězce, zpracovatelsko-odbytové organizace apod.), porovnat jejich výhody a nevýhody

Bude probíhat celkem 28 vzdělávacích akcí, z nichž 27 je 6ti hodinových (3hod teorie a 3hod praxe – exkurze), poslední 28. akce bude bude dvoudenní (exkurze, workshop na 3 farmách). V průběhu projektu bude vyškoleno cca 400 osob.