• Svaz PRO-BIO se v rámci projektu účastní různých informačních osvětových akcí ekologických zemědělců a producentů jako jsou biodožínky, bioslavnosti, biojarmarky apod.
  • V měsících červen – září 2013 se konají pilotní ověřování vzdělávacích programů Ekologické zemědělství regionálně a Klimatická změna ve vztahu k EZ.
  • Konference EZ Bioakademie 2013, podpořená z finančních prostředků grantu, bude probíhat formou přednášek v terénu, kde budou propagována témata EZ, klimatická změna, udržitelná a odpovědná spotřeba spojená s “udržitelnou výrobou”, uvědomění globálních souvislostí, externality.
Pro více informací o podmínkách účasti kontaktujte Svaz PRO-BIO (pro-bio@pro-bio.cz).