Kdo hledá, najde...

OPVK Ekologické zemědělství regionálně a Klimatické změny ve vztahu k EZ

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit dva nové vzdělávací programy Ekologické zemědělství regionálně a Klimatické změny ve vztahu k EZ, zaměřené na problematiku ochrany ŽP, podpořit regionální rozvoj a motivovat cíl.skupinu k dalšímu vzdělávání