Kdo hledá, najde...

OPVK biorestaurace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Obsahem  projektu je v souladu s výzvou tvorba a pilotní ověření dvou výukových programů – Ekofarma s agroturistikou (Ekoagroturistika) a Biorestaurace a rovněž proškolení lektorů, kteří budou zajišťovat funkčnost těchto programů v Pardubickém kraji.