Kdo hledá, najde...

O projektu

Projekt „Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků Svazu PRO-BIO, č. CZ.1.04/1.1.06/52.00147, podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ).
Důvodem k realizaci projektu je zvýšení adaptability a efektivity práce zaměstnanců členů našeho Svazu PRO-BIO jejich dlouhodobým a komplexním vzděláváním v kurzech obecných a IT dovedností a znalostí.

Do projektu bude zapojeno 169 zaměstnanců členů Svazu PRO-BIO. V rámci cílové skupiny klademe důraz na věkové kategorie mladých do 25 let, kteří v oblasti oboru biopotravin a podnikání nemají potřebné znalosti a zkušenosti a starších osob nad 50 let, kteří sice zkušenosti mají, avšak díky neflexibilitě a neznalosti nových postupů a technologií neobstojí v současné konkurenci.

Aktivity bude realizovat externí dodavatel služeb vybraný na základě výsledků z výběrového řízení. Dodavatel bude průběžně komunikovat se členy realizačního týmu a řešit jejich připomínky a požadavky. Dodavatel zajistí vysokou kvalitu všech výstupů projektu.

Součástí projektu je též vyškolení 20 interních lektorů. Ti budou po skončení projektu dále školit zaměstnance našich členů. Utlumí se tak dodávky externích kurzů a zvýší se udržitelnost projektu – lektoři budou výsledky projektu dále udržovat a rozvíjet. Budou vytvořeny 3 služby – interní lektoři, Metodika pro kurz Marketing bioproduktů a její e-learningová forma.
Realizační tým je sestaven z nejzkušenějších zaměstnanců Svazu PRO-BIO, kteří mají potřebné vzdělání a zkušenosti.

Věříme, že v rámci realizace projektu přispějeme k lepší zaměstnanosti a sociální inkluzi v ČR.