Kdo hledá, najde...

OP LZZ Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků Svazu PRO-BIO

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Stejně tak i náš projekt se věnuje výše uvedené problematice.

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_cmyk7