Zahájení realizace projektu 1.9. 2014 –  ukončení realizace projektu 31.8. 2014