Název projektu: Mezinárodní spoluprací ke zvýšení zaměstnanosti na venkově

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00207

Projekt má několik dílčích cílů, kterých dosáhneme realizací projektových aktivit:

  • předat konzultantům zahraniční know-how v problematice zpracovatelsko-odbytových organizací (ve smyslu sociálního podnikání) formou stáží ve Slovinsku, Británii i Slovensku
  • připravit Metodiku pro zakládání a provozování zpracovatelsko-odbytových družstev
  • maximálně šířit výstupy projektu mezi cílovou skupinu 200 osob formou stáže, workshopů a závěrečné konference

Díky realizaci projektu chceme zlepšit zaměstnanost ve venkovských oblastech a ukázat, jak může sociální podnik efektivně fungovat v podmínkách ekologického zemědělství.