Hlavním cílem projektu je zvýšit možnosti pracovního uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce a to i v méně rozvinutých regionech, pomoci vytvořit nová pracovní místa, hledat inovativní řešení stávajících nerovností na trhu práce ve vztahu k cílovým skupinám.