naep_logo_cz

Specifické cíle a obsah programu:

  • podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce;
  • podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy;
  • zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání.

Výměna zkušeností se zahraničními partnery, přenos fungujícího know-how do našich podmínek,nastartování rozvoje praktického poradenství v aktuálních oblastech (zmírňování účinků klimatické změny, krátké obchodní řetězce, nové metody zpracování a marketingu bioproduktů apod.) pomocí praktického tréninku s poradci přijímací organizace.

Seznámení se s novými možnostmi zpracování bioproduktů na farmách, nové metody odbytu bioproduktů, sdílení efektivních metod propojení zemědělského hospodaření na ekofarmách a regionálního rozvoje.