Kdo hledá, najde...

Historie uplynulých ročníků bioakademie

Ekologické zemědělství se v Evropě i u nás prosadilo zejména díky praktickým zemědělcům, kteří na svých farmách dokázali, že je možné hospodařit bez moderních agrochemikálií, s ohledem na přírodu a pohodu chovaných zvířat. Výzkumné ústavy a zemědělské školy nastupují v tomto oboru až po prakticích – průkopnících, a to je škoda.

Původní velkorysou ideu založit na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity evropskou univerzitu ekologického zemědělství se daří krok po kroku realizovat. Ve spolupráci svazů PRO-BIO a Bio Austria a dalších svazů ekologického zemědělství s rakouským a českým ministerstvem zemědělství a životního prostředí se již konalo jedenáct ročníků Bioakademie. Tento projekt se stal tradiční akcí pro setkávání ekozemědělců a odborníků v tomto oboru na pomezí východní a západní Evropy. Hlavním cílem Bioakademie je samozřejmě výměna odborných informací, neméně důležitá jsou však i osobní setkání na mezinárodní úrovni. Jednání ministrů, politiků, odborníků z univerzit a výzkumu, poradců a kontrolorů s ekozemědělci z celé Evropy probíhala nejen na univerzitní půdě a při exkurzích, ale také v lednickém zámku a přilehlém parku či na společenských večerech. Evropské letní akademie ekologického zemědělství se každoročně zúčastňují zástupci asi z 20 zemí Evropy.