Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.1.2024

Zveřejněný postup k prokazování produkce EZ

PŘEDÁNÍ DAT O VÝNOSECH PLODIN Z EKOLOGICKÉ ORNÉ PŮDY ZA ROK 2023

Pro žadatele, kteří žádali v roce 2023 o dotaci v rámci opatření Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb. (dále jen „nařízení“) v dotačním titulu: • Pěstování zeleniny a speciálních bylin, • Pěstování ostatních plodin, • Pěstování jahodníku, je platná povinnost nejpozději do 31. ledna 2024 prokázat výnos u plodiny převažující dle výměry v rámci daného titulu za účelem kontroly dosažení stanovených minimálních referenčních výnosů plodiny.

Odkaz na zveřejněný postup pro prokazování EZ produkce na stránkách MZe (eagri)