Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.11.2023

ZVEŘEJNĚNÍ VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ FINANČNÍ PODPORY v roce 2023

V souvislosti s administrací mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023, SZIF zveřejňuje dle § 7 nařízení vlády č. 306/2023 Sb., výši sazby.

• výše sazby mimořádné finanční podpory na výměru obhospodařovaného dílu půdního bloku nebo jeho části vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů na žadatele s druhem zemědělské kultury ovocný sad, na kterou žadatel obdržel za dotační období roku 2022 podporu na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností podle § 22 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. je stanovena na částku 6 387,00 Kč/1 ha,

• výše sazby mimořádné finanční podpory na výměru obhospodařovaného dílu půdního bloku nebo jeho části vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů na žadatele s druhem zemědělské kultury ovocný sad, na kterou žadatel obdržel za dotační období roku 2022 podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností podle § 23 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. je stanovena na částku 4 420,00 Kč/1 ha,

• výše sazby mimořádné finanční podpory na výměru obhospodařovaného dílu půdního bloku nebo jeho části vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo jiná trvalá kultura, na kterou žadatel obdržel za dotační období roku 2022 podporu na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností podle § 25 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. je stanovena na částku 5 575,00 Kč/1 ha,

• výše sazby mimořádné finanční podpory na výměru obhospodařovaného dílu půdního bloku nebo jeho části vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na kterou žadatel obdržel za dotační období roku 2022 podporu na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností podle § 26 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. je stanovena na částku 1 942,20 Kč/1 ha,

• výše sazby mimořádné finanční podpory na výměru obhospodařovaného dílu půdního bloku nebo jeho části vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů na žadatele s druhem zemědělské kultury chmelnice, na kterou žadatel obdržel za dotační období roku 2022 podporu na produkci chmele podle § 21 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. je stanovena na částku 8 044,40 Kč/1 ha,

• výše sazby mimořádné finanční podpory na celkový počet krav chovaných žadatelem v systému chovu s tržní produkcí mléka ke dni 31. března 2023 vedených v ústřední evidenci podle plemenářského zákona je stanovena na částku 300,00 Kč/1 ks dojnice, za předpokladu, že počet činil nejméně 2 dojnice. Státní zemědělský intervenční fond Odbor společné organizace trhů