Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.12.2021

Zveřejnění Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022

Státní veterinární správa (SVS) a ministerstvo zemědělství zveřejnily Metodiku kontroly zdraví zvířat nařízené vakcinace pro rok 2022. Jeden ze zásadních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor a důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat či myslivce každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument zohledňuje vývoj nákazové situace.

Poměrně významná změna se dotkne chovatelů ryb. Souvisí se zařazením koiherpesvirózy (KHV) mezi nákazy, pro které EU legislativa nevyžaduje monitoring s preventivním odběrem vzorků. Vzorky na KHV budou odebírány pouze v případě podezření na tuto nákazu (objevení klinických příznaků nákazy nebo hromadných úhynů ryb).

Změn dozná i vyšetřování na aviární influenzu (ptačí chřipku). V chovech vodní drůbeže se už nebude v rámci monitoringu provádět sérologické vyšetření, ale bude se testovat metodou PCR. V případě pozitivního vzorku dojde k vyhlášení ohniska v chovu a k depopulaci ptáků. Vzorky se budou stále posílat k vyšetření do národní referenční laboratoře ve Státním veterinárním ústavu Praha, přičemž odběry v chovech vodní drůbeže budou zajišťovat pouze úřední veterinární lékaři.

Změny se dotknou také včelařů. Dochází k úpravě pravidel vyšetření na mor včelího plodu (MVP) a varroázu. Provedení vyšetření na MVP se bude nově týkat přemístění včelstev na vzdálenost větší než 3 km (namísto dosavadních 10 km). Zároveň dochází ke sjednocení platnosti vyšetření v případě přemísťování včel, včelích matek a včelstev do konce příslušného kalendářního roku. U varroázy bude chovatel povinen vést záznamy o ošetření včelstev, což umožní lepší kontrolu a tím i větší bezpečnost z hlediska zdravotní nezávadnosti medu. Povinnost provést ošetření včelstev v případě infestace byla rozšířena na všechny chovatele včel – všechna včelstva. Změna byla provedena z důvodu plošného rozšíření varroázy v chovech včel a tím zvýšené potřeby sledování a následného ošetření u všech včelstev.

Předpokládáme, že během příštího roku nastane změna pro chovatele ovcí a koz, a to v souvislosti se získáním statusu země se zanedbatelným rizikem ke klasické klusavce (jedná se o nejvyšší možný status, který lze získat), o který požádáme začátkem příštího roku Evropskou komisi. Díky tomu by se snížila frekvence vyšetřování spojená s monitoringem klasické klusavky u ovcí a koz. Nejen, že to přinese finanční úsporu okolo dvou miliónů korun, ale chovatelům se tím výrazně zjednoduší přemísťování a nákup plemenného materiálu.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS