Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.3.2020

ZRUŠENO!!! – Seminář k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2020 – Praha

Vzhledem k aktuálnímu vývoji a prevenci šíření onemocnění COVID-19 se avizovaný seminář 23. 3. 2020 ruší. Informovanost žadatelů před podáním jednotné žádosti bude zajištěna alternativně na webových stránkách MZe v sekci Dotace. Metodiky k environmentálním opatřením budou k dispozici na webu v druhé polovině března a v tištěné podobě na OPŽL do poloviny dubna. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Jménem Ministerstva zemědělství si Vás dovolujeme pozvat na seminář

ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2020 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE

Místo

Adresa

Datum a čas zahájení

Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, Praha

zasedací místnost č. 400

23. 3. 2020 v 9:00

Program:

1) Zahájení

2) Podmínky poskytování plateb a podání jednotné žádosti

a) pro oblasti s přírodními omezeními (ANC) – NV 43/2018 Sb.

b) pro oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě – NV 73/2015 Sb.

c) pro opatření dobré životní podmínky zvířat – NV 74/2015 Sb.

d) pro agroenvironmentálně-klimatické opatření – NV 75/2015 Sb. a navazující opatření – NV 330/2019 Sb.

e) pro opatření ekologické zemědělství – NV 76/2015 Sb. a navazující opatření – NV 331/2019 Sb.

f) související dotační nástroje a tituly

3) Ostatní, dotazy, závěr

Pořadí témat se může změnit. Přednáší gestoři jednotlivých operací z MZe. Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení na místě zajištěno. Místo na semináři není třeba rezervovat.

Registrace účastníků semináře od 8:30 na recepci MZe.