Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.5.2024

Zrušení prokazování bezdlužnosti a zavedení finančních oprav pro cenové marketingy v rámci Pravidel pro poskytování dotace z PRV a SP SZP

Dne 2.5.2024 schválil ministr zemědělství změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.

V rámci této změny dochází ke zrušení povinnosti prokazování, že má žadatel vypořádány splatné závazky vůči příslušnému finančnímu úřadu. Zároveň byly do Pravidel zavedeny finanční opravy za chybně provedený cenový marketing, za který byla doposud udělována sankce ve výši 100 % na příslušnou zakázku. Finanční opravy stanovují procentuální výši sankce dle závažnosti porušení od 10 % do 100 %. Konkrétní znění změny Pravidel je k dispozici v příloze.

Příloha

Změna Pravidel PRV 2014–2020 a SP SZP na období 2023–2027