Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.6.2021

Zpřístupnění Monitorovací zprávy 2020

V Praze dne 4. června 2021

Na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací zprávy za rok 2020 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2020 je povinnost odevzdat prostřednictvím Portálu farmáře do 31.07.2021.
Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce: Nová podání → Žádosti PRV – projektová opatření → Další přílohy k žádostem → Monitorovací list. Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění, ve které je také uvedena informace jaké projekty mají povinnost monitorovací zprávu odevzdávat a jakým způsobem se monitorovací zpráva odesílá.