Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.11.2020

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 DP 8.F., 20.A., 20.B., 20.C., 20.D.

V Praze dne 12. listopadu 2020

Bylo vydáno zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů ze dne 12. 11. 2020. Zpřesnění zásad lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR – http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/ nebo SZIF www.szif.cz.

Celé znění ZDE