Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.9.2017

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 – 5. kolo

V průběhu měsíce května došlo ze strany MZe a SZIF k upřesnění Pravidel PRV na období 2014 – 2020 pro 5.kolo příjmu

Asi nejdiskutovanější změnou je přidání podmínky : „Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu (netýká se záměru a)) mohou tvořit maximálně 49% výdajů, ze kterých je stanovena dotace; D jinak K.“ a to vzhledem k obavám, že vypuštěním této podmínky dojde k nadměrnému odčerpání finančních prostředků z operace 4.1.1.

Níže naleznete odkazy k jednotlivým opatřením:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uváděnína trh zemědělských produktů

4.3.1 Pozemkové úpravy
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů,postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Hlavní změny Obecných podmínek Pravidel pro 5. kolo příjmu žádostí naleznete ZDE.