Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.10.2022

Zpravodaj Státního pozemkového úřadu Podzim 2022

Zpravodaj Státního pozemkového úřadu

  • Pozvánka na Konferenci k Monitoringu eroze zemědělské půdy
  • Prezentace SPÚ v rámci CZ PRES
  • Kde fondy EU pomáhají – příklady dobré praxe
  • SPÚ jako nejtransparentnější složka státu
  • Jak na Milostivé léto II