Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.3.2018

ZPRACOVÁNÍ MLÉKA NA EKOFARMÁCH – seminář

ZPRACOVÁNÍ MLÉKA NA EKOFARMÁCH

OD LEGISLATIVY AŽ PO DISTRIBUCI ZÁKAZNÍKŮM

v rámci Projektu Ministerstva zemědělství

NA PODPORU PRODUKCE A ODBYTU BIOMLÉKA

12.4.2018 | od 9:00

 

Místo konání: Biofarma BELINA, Nežichov 8, 364 01 Toužim

 

PROGRAM:

9.00 – 9.15 prezence

9.15 –12.15 Praktická část*, Blanka Hrbková, Ing. Ivan Hrbek, poradce pro EZ

  • výroba sýru řemeslným způsobem
  • pařené sýry ve faremním zpracování, pro a proti, možnosti, označování
  • exkurze na farmu

12.00 –12.30 oběd

12.30 –15.45 Teoretická část*, Ing. Ivan Hrbek, poradce pro EZ

  • nová legislativa faremního zpracování
  • metodická příručka MZE pro faremní a řemeslné zpracování mléka, tradiční způsoby zpracování mléka, podniky s malým objemem výroby, podniky v oblastech s omezujícími zeměpisnými podmínkami, pojízdné a přechodné prostory
  • označování mléčných výrobků, nové definice některých výrobků
  • uvádění mléčných výrobků na trh, marketing

15.45—16.00 Diskuze a závěr

* Teoretická a praktická část se budou prolínat

 

Přihlášky posílejte na jan.smesny@pro-bio.cz, nebo telefonicky na 606 040 999.

Seminář je bezplatný, dopravu si hradí každý účastník sám.

Občerstvení v BIO kvalitě zajištěno.

 

POZVÁNKA