Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.1.2024

Změny ve vedení elektronické evidence hnojení po novele zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

Novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, která nabyla platnosti 1.11.2023, došlo k úpravě povinnosti elektronického vedení evidence hnojení a jejího zasílání do Jednotného úložiště evidencí hnojení a výnosů (JUDEH).