Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.2.2022

Změny v pravidlech EZ v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848

AKTUALIZACE 17. 2. 2022 – Přidána aktualizovaná prezentace s přehledem nejvýznamnějších změn v legislativě související s ekologickým zemědělstvím.

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost dlouho připravované Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které přináší změny týkajících se pravidel ekologické produkce.

Mezi nejvýznamnější změny lze zahrnout například nově vytvořená pravidla pro chov králíku a jelenovitých, zákaz výkrmu dospělého skotu v posledních třech měsících života ve vnitřních prostorách nebo změnu v udělování výjimek v případě přivádění konvenčních kuřic na ekologickou farmu.

Detailnější přehled změn je uveden v přiložených PDF souborech.