Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.4.2020

Změny v doručování písemností ze SZIF

V souvislosti se změnou v elektronické komunikaci mezi žadateli o dotace a SZIF, která nastala s účinností od 1.1. 2020 na základě novely zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (novelizační zákon má č. 208/2019 Sb.) touto novelou došlo k zavedení obousměrné elektronické komunikace mezi žadateli o dotace a SZIF prostřednictvím Portálu farmáře. O této změně průběžně informuje SZIF od konce loňského roku v návaznosti na postupné spouštění jednotlivých dotačních opatření v roce 2020.

U všech žádostí podaných elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře budou všechny úkony SZIF, včetně rozhodnutí, doručovány na Portál farmáře. Takto je již postupováno historicky na základě Pravidel PRV u projektových opatření PRV, nově pak od 1.1.2020 u zemědělských národních dotací a bude tak postupováno rovněž u Jednotné žádosti 2020.

Celé znění ZDE