Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.1.2023

ZMĚNY PRO OSVČ ROK 2023 – paušální daň, milostivé léto, atd.

Silniční daň je z velké části zrušena, pro těžká vozidla byly sníženy sazby na úroveň minimálních dle směrnice Euroviněta

Novela zákona o dani silniční zrušila silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun. Ty jsou vymezeny silničními vozidly kategorie N2 a N3 a jejich přípojnými vozidly kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovány v registru silničních vozidel v ČR. Současně byly u nadále zdanitelných vozidel (nákladní automobily N s druhem karoserie BA nebo BB, tahače návěsů a silniční tahače a přívěsy) sníženy roční sazby na úroveň minimálních sazeb dle směrnice Euroviněta a došlo ke zjednodušení jejich danění. Hodnoty sazeb vychází z minimálních ročních sazeb směrnice Euroviněta. Dochází také ke zrušení snižování sazeb daně v závislosti na datu první registrace vozidla, čímž dochází ke zjednodušení výpočtu daně. Zároveň je zrušena povinnost platit čtvrtletní zálohy silniční daně, čímž dochází k významnému snížení administrativy pro podnikatele.

(Novela zákona o dani silniční provedla tyto změny s účinností již od 1. července 2022. Stěžejní část změn se však reálně promítne při podání daňového přiznání až k 31. lednu 2023 a dále.)


Paušální daň má 3 pásma

Paušální daň pro rok 2023 se zvýšila minimálně na 6208 korun měsíčně.

Přihlásit se můžete do 10. ledna 2023.

Celková paušální záloha Daň z příjmů Pojistné na důchodové pojištění Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
I. pásmo 6 208 Kč 100 Kč 3 386 Kč 2 722 Kč
II. pásmo 16 000 Kč 4 963 Kč 7 446 Kč 3 591 Kč
III. pásmo 26 000 Kč 9 320 Kč 11 388 Kč 5 292 Kč

 

Roční výše paušální daně

V důsledku zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč se od ledna 2023 zvyšuje i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená od výše příjmů a uplatnitelného výdajového paušálu. Pro většinu OSVČ se nic nemění a příští rok budou platit paušální zálohy podle aktuálních odhadů ve výši 6 208 Kč v závislosti na vývoji průměrné hrubé mzdy v roce 2022 (výše paušální zálohy pro rok 2022 činí 5 994 Kč měsíčně).

První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem.

Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem.

Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se nevešly do nižšího pásma. Ve druhém pásmu budou OSVČ příští rok hradit fixní paušální zálohy ve výši 16 000 Kč měsíčně, ve třetím pásmu pak 26 000 Kč měsíčně.

Tzn. pokud alespoň 75 % příjmů je příjmů s paušálem 80 % (ze zemědělství) jste v I.pásmu.


Výše paušální daně v roce 2023:

Ročně zaplatíte 74 496 Kč (z toho daň z příjmů 1 200 Kč, důchodové pojištění 40 632 Kč, zdravotní pojištění 32 664 Kč).

U druhého pásma 192 000 Kč (z toho daň z příjmů 59 556 Kč, důchodové pojištění 89 352 Kč, zdravotní pojištění 43 092 Kč). A třetí se většiny zemědělců nedotkne – 312 000 Kč (z toho daň z příjmů 111 840 Kč, důchodové pojištění 136 656 Kč, zdravotní pojištění 63 504 Kč). Změny v oblasti kontrolního hlášení


Novelou došlo k  prodloužení lhůty dle § 101g odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dní místo současných 5 dní.

Lhůta platí do 17 dní od dodání zprávy do datové schránky, tj. od vyzvání finančním úřadem, a to bez ohledu na to, kdy byla zpráva doručena. Počítá se tedy dodání do datové schránky bez ohledu na to, kdy se plátce přihlásil do datové schránky a neplatí již ani 10 denní lhůta, kdy je zpráva doručena fikcí. 

Do 31. 12. 2022 platí lhůta pro podání kontrolního hlášení 5 dní od doručení, tj. od doby, kdy se přihlásí oprávněná osoba do datové schránky. Pokud se nepřihlásí, tak je zpráva doručena 10. dnem od dodání. Od 1. 1. 2023 již nebude přihlášení do datové schránky  zkracovat lhůtu na reakci. Novela od 1. 1. 2023 sníží pokuty dle § 101h na polovinu, tj. pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. Snížení se týká plátců, kteří jsou fyzickou osobou nebo společností s ručením omezeným (s.r.o.) s jediným společníkem fyzickou osobou nebo mají čtvrtletní zdaňovací období.


O polovinu se snižuje pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení, zároveň se prodlužuje lhůta pro jeho podání

Od roku 2023 se upravují parametrické úpravy kontrolního hlášení v oblasti pokut a výzev k podání. O polovinu budou sníženy pokuty (s výjimkou pokuty za 1000 Kč) za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení fyzickým osobám, s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a čtvrtletním plátcům DPH. Dále se prodlužuje lhůta pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu do datové schránky.


Končí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby

Od roku 2023 jsou podnikatelé zbaveni povinnosti elektronicky evidovat tržby. Tím poklesne jejich administrativní zátěž a odpadnou jim náklady s EET spojené, zejména na pokladní zařízení a jeho aktualizaci či na internetové připojení. Spolu s náklady na straně Finanční správy odhadujeme souhrnné náklady na EET na zhruba 2 mld. Kč ročně. Naopak s růstem bezhotovostní ekonomiky ztrácela EET svůj význam z pohledu státního rozpočtu. V roce 2025, kdy je podíl bezhotovostních plateb odhadován na 80 %, by byl její přínos pro státní rozpočet již bagatelní. V současnosti je povinnost elektronicky evidovat tržby již třetím krokem pozastavena v důsledku covidové pandemie.


Daňové milostivé léto pomůže dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků

Od 1. července do 30. listopadu 2023 umožní tzv. Daňové milostivé léto daňovým subjektům zbavit se zbytečné zátěže zejména bagatelních nedoplatků, které se často pohybují v řádu jednotek korun. Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně, pokud uhradí jistinu daňového nedoplatku. Fyzické a právnické osoby budou moci také požádat o mimořádný zánik některých celých daňových nedoplatků.


Zdroj: ČMSZP