4.7.2017

Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. července 2017 došlo ke změně úřední doby na všech regionálních pracovištích SZIF:

 

Pondělí a středa 7:30 – 16:30
Úterý, čtvrtek a pátek termín dohodou

V úterý, čtvrtek a pátek je nutno se na konkrétní hodině návštěvy s pracovníky Regionálních odborů SZIF dohodnout. Telefonické kontakty, na kterých si lze tuto schůzku domluvit, jsou uvedeny na webových stránkách SZIF.

Úřední hodiny Oddělení příjmu žádostí a LPIS se v době příjmu Jednotné žádosti (10. dubna – 10. června) nemění:

 

Pondělí a středa 7:30 – 16:30
Úterý a čtvrtek 7:30 – 15:00
Pátek 7:30 – 13:00

Nový kalendář – praktický nástroj pro žadatele Jednotných žádostí

Termínů a povinností plynoucích z Jednotné žádosti je poměrně hodně, proto jsme pro Vás připravili praktického pomocníka v podobě kalendáře. Na našich webových stránkách najdete v sekci JEDNOTNÁ ŽÁDOST “Důležité termíny opatření v rámci Jednotné žádosti“. Zde si může žadatel podle konkrétního data i opatření najít, co vše je zapotřebí dodržet, např. termíny sečí, sledování intenzity chovu skotu, interval způsobilosti u podmínky Aktivního zemědělce a další.

Věříme, že pro Vás bude tento stručný přehled užitečný.

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz