Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.9.2019

Změna metodického pokynu č. 4/2016

S platností od 10.9.2019 došlo ke změně Metodického pokynu č. 4/2016, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství v případě katastrofických událostí. Změna se týká zrušení bodu 2.4 ve věci prokazování katastrofické události s ohledem na novou funkcionalitu v LPIS.

Změna Metodického pokynu č. 4/2016

Metodický pokyn č. 4/2016