Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.6.2023

Zjednodušení administrativy: sucho už zemědělci nemusí dokládat individuálním potvrzením od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)

Ministerstvo zemědělství zjednodušilo administrativu pro zemědělce při dokládání zásahu vyšší moci – sucha. Na díly půdních bloků zasažených suchem je nyní, a to i se zpětnou platností po podání žádosti, možné podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) pouze ohlášení zásahu vyšší moci. Není už nutné individuálně dokládat potvrzení od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Žadatelé o dotace poskytované podle Strategického plánu společné zemědělské politiky a dobíhajících víceletých závazků Programu rozvoje venkova už nemusí dokládat sucho individuálně zpracovanými mapami. Kvůli výskytu sucha v některých částech České republiky zajistilo Ministerstvo zemědělství mapy od ČHMÚ centrálně. Při posuzování, že žadatel objektivně nemohl kvůli suchu splnit podmínky dotací (např. vzejití porostu úhoru, nebo při zatravňování), SZIF tuto skutečnost z map ověří.

Podle zákona o zemědělství je zásah vyšší moci nutné hlásit v termínu do 15 dnů, kdy je tak žadatel schopen učinit, a to elektronicky přes Portál farmáře SZIF, prostřednictvím Formuláře pro podání Ohlášení vyšší moci s předtiskem v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS).

Příručka a stručný postup podání formulářů
Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností na PF
SZIF pro opatření v rámci JŽ 2023+