Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.3.2023

Zemědělské dotace přispějí v příštích letech k lepšímu hospodaření s přírodními zdroji a k lepší péči o přírodu a krajinu

Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatření se týkají ekologického zemědělství, šetrného hospodaření, zmírňování dopadů klimatické změny i pomoci producentům posílit jejich postavení při vyjednávání s obchodními řetězci. Materiály dnes projednala vláda.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům stanoví pravidla pro vyplácení přímých plateb, tedy hlavní zemědělské dotace. Příspěvek motivuje zemědělce k hospodaření šetrnému k přírodě, například tím, že nechávají část orné půdy ležet ladem nebo zvyšují podíl organické hmoty v půdě. Platby také přispívají k šetrnému zacházení s přírodními zdroji a omezení chemických látek.

Celé znění ZDE