Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.3.2021

Zemědělská technika opět může na silnice I. třídy

Úsilí zemědělských organizací včetně Asociace soukromého zemědělství ČR a rovněž Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství přineslo ovoce a počínaje 4. březnem začalo být účinné opatření obecné povahy, které umožňuje, aby zemědělská technika použila při cestě na pole i silnici I. třídy, pokud je to nutné.

Zemědělci si jistě vzpomenou na bizarní situace z loňských žní, kdy po nich bylo vyžadováno, aby si pro cesty na obhospodařované pozemky, pokud museli použít silnici I. třídy, vyřizovali zvláštní povolení. O to bylo nutné požádat na krajském úřadě anebo dokonce na Ministerstvu dopravy. V době žní, kdy se sedláci rozhodují o výjezdu na pole z hodiny na hodinu podle aktuálního počasí, to přineslo další z řady administrativních omezení, která zemědělcům ztěžují už tak dost náročný a komplikovaný výkon jejich podnikatelské činnosti.

Neustále přibývající byrokracie nemá konce a úředníci pokaždé překonají i ty nejbujnější představy a vymyslí něco nového, co musí zemědělec doložit, aby mohl normálně dělat svou práci. A jako vždy dopadají tyto povinnosti především na drobnější sedláky z rodinných farem, kteří nemají k ruce administrativní tým, ale musí si vše zařídit sami. V případě tohoto konkrétního nápadu šlo navíc o povinnost tak odtrženou od praxe, že zůstává rozum stát. Přitom dlouhodobě nebyly s přejezdy techniky žádné zásadní problémy, které by musely vést k natolik radikálnímu omezení, a určitě se ani nebylo nutné obávat, že by někdo jezdil s kombajnem nebo jinou technikou po silnicích I. třídy jen tak s plezíru na nákup, k lékaři nebo „aby někoho vyvezl“.

Proto vítáme, že zvítězil i na Ministerstvu dopravy ČR zdravý rozum a bylo vydáno opatření obecné povahy, které v případě zemědělské práce umožňuje v nezbytných případech přejezd zemědělské techniky a mechanizace i po silnicích I. třídy. Toto opatření platí až do roku 2025, doufejme tedy, že po několik příštích let budou zemědělci oproštěni od shánění razítek alespoň v tomto případě.

Za zmínku stojí ještě další opatření z pera Ministerstva dopravy, které obecně všem řidičům nyní usnadňuje situaci, jež je způsobená covidovými omezeními. Jedná se o prodloužení platnosti propadnutých řidičských nebo profesních průkazů či technické prohlídky vozidel o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti covidu-19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021.

Vladimíra Marianovská, hlavní kancelář ASZ ČR