Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.10.2023

Zemědělci můžou požádat o podporu na cílenou likvidaci kalamitně přemnožených hrabošů. Dohodla se na tom ministerstva

Tisková zpráva — Na polích, kde je hraboš přemnožený pětinásobně a více oproti normálu, budou moci zemědělci použít cíleně prostředky na jeho likvidaci. Zabrání tím dalším škodám na plodinách. Na šetrnou eliminaci škod dostanou podporu, žádat o ni mohou od 16. října. Dohodlo se na tom Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Povolena je aplikace do nor.

Kvůli kalamitnímu přemnožení hraboše polního umožnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) od 22. září 2023 do 20. ledna 2024 na některých polích adresné použití přípravků na ochranu rostlin. Jeho použití musí být omezené a kontrolované, jedině tak na něj mohou zemědělci získat podporu. Shodla se na tom Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) začne od 16. října přijímat žádosti o poskytnutí podpory na šetrná opatření, která zabrání dalšímu růstu populace hraboše polního. Cílem je pokrýt zvýšené náklady na boj s přemnoženými škůdci a současně ochránit životní prostředí, zejména zabránit úhynu jiných živočichů. Aplikace ochranných prostředků tedy musí být cílená, přímo do nor. Na základě žádosti dostanou zemědělci na opatření, která provedou na polích postižených hraboší kalamitou, dotaci ve výši 500 korun na 1 hektar. Jde o zemědělské pozemky, kde se vyskytuje pětkrát a více hrabošů, než je běžný stav.

Žádosti se přijímají přes Agendový informační systém (AIS) SFŽP ČR. O podporu mohou požádat podnikatelé v zemědělství, kteří budou přípravky aplikovat v souladu s nařízením ÚKZÚZ, vše řádně nahlásí a nástrahy položí pracovník proškolený k nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona o rostlinolékařské péči. Žadatelé mají současně povinnost po ukončení aplikace rodenticidu provést na pozemcích další preventivní opatření jako je údržba remízků, křovinných pásů a stromořadí či umisťování berliček pro dravé ptáky.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství