Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.5.2023

Zemědělci mají ještě 12 dní na podání jednotné žádosti Pro pomoc se mohou obrátit na 65 regionálních pracovišť SZIF

Praha 3. května 2023 – k včerejšímu datu podalo jednotnou žádost 8 583 zemědělců, což činí kolem 25 % z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Žádost lze v řádném termínu podat do pondělí 15. května výhradně přes Portál farmáře. Žádost o zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) zatím podalo přes 3 000 uchazečů. O zařazení do opatření ekologického zemědělství (EZ) požádalo přes
900 zájemců.

„Počty žadatelů jsou standardní jako v minulém roce, svědčí to o plynulém přechodu na žádosti v rámci nové Společné zemědělské politiky prostřednictvím Portálu farmáře, nepředpokládáme výrazné problémy,“ říká generální ředitel Fondu Petr Dlouhý.

Jednotnou žádost lze podat do 9. června 2023. Zájemci však musí počítat se sankcí 1 % za každý pracovní den.

Ředitel Sekce řízení regionální politiky Miloš Jirovský doplňuje: “SZIF prostřednictvím svých regionálních poboček poskytuje žadatelům součinnost a pomoc při podávání jednotných žádostí. Proto, aby žadatelé přicházeli na naše pobočky připraveni a s konkrétními dotazy, jsme v měsíci dubnu připravili a rozeslali dokument, který obsahuje seznámení se se základními podmínkami opatření v rámci nové SZP a upozorňuje na základní předpoklady a rozhodnutí, které by měl žadatel znát před
samotným podáním jednotné žádosti. V případě, že bude žadatel chtít využít pomoci některého z našich 65 regionálních pracovišť, doporučujeme domluvit si telefonicky konkrétní termín konzultace. Naši zaměstnanci jsou připraveni podat profesionální pomoc a radu. Za SZIF mohu slíbit to, že věnujeme maximální možné úsilí našich lidí pro asistenci našim žadatelům, tak aby pokud možno všechny žádosti byly podány v řádném termínu.“

Příprava před podáním Jednotné žádosti 2023

Celé znění ZDE