Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.3.2023

Zelené nafta: Přiznání za rok 2022 odevzdejte do 31.3.2023

Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 – zelená nafta – od zdaňovacího období leden 2019, čtvrtletní ZFO PDF Pokyny
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 – zelená nafta – od zdaňovacího období leden 2019, roční ZFO PDF Pokyny

Novelou dochází k prodloužení dočasného snížení sazby daně z minerálních olejů, a to u středních a těžkých plynových olejů (např. motorová nafta, značkované a barvené topné oleje, letecký petrolej) podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“).

Použití snížené sazby daně z těchto minerálních olejů ve výši 8 450 Kč / 1 000 litrů (namísto původní ve výši 9 950 Kč / 1 000 litrů), které bylo účinné od 1. 6. 2022, je prodlouženo do 31. 12. 2023 (původně do 30. 9. 2022). Toto prodloužení (použití nižších sazeb) se týká i směsí a dalších minerálních olejů, které se zdaňují stejnou sazbou jako minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o SPD.

Dočasně nižší sazba daně z minerálních olejů u motorových benzinů (např. Natural 95, BA 95, BA 98), ostatních benzinů (např. lakové benziny, technické benziny) a leteckých pohonných hmot benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona o SPD s obsahem olova do 0,013 g/l, která byla od 1. 6. 2022 ve výši 11 340 Kč / 1 000 litrů, je od 1. 10. 2022 zpětně na původní výši 12 840 Kč / 1 000 litrů. Toto zvýšení se týká i směsí a dalších minerálních olejů, které se zdaňují stejnou sazbou jako minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. a) zákona o SPD s obsahem olova do 0,013 g/l včetně.

V daňových přiznáních uváděná čísla výrobků mohou v různých zdaňovacích obdobích odpovídat různým sazbám daně z minerálních olejů. V případě uplatňování nároku na vrácení daně může dojít i ke změně čísla výrobku, a to s ohledem na okamžik, kdy u minerálního oleje vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit (s jakou sazbou byl minerální olej zdaněn). Základní principy pro uvádění čísel výrobků dotčených minerálních olejů v daňových přiznáních lze stručně shrnout takto:

Uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů od II. kalendářní čtvrtletí roku 2022 nebo při ročním zdaňovacím období 2022 a 2023 podle § 57 zákona o SPD (tzv. zelená nafta) 
U minerálních olejů podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo 45 odst. 2 písm. j) zákona o SPD,
se pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o SPD
od zdaňovacího období II. kalendářní čtvrtletí roku 2022 nebo při ročním zdaňovacím
období 2022 a 2023 v daňovém přiznání uvede následující:

a) V případě minerálních olejů, které byly zdaněny se sazbou daně 8 450 Kč / 1 000
litrů, a u nichž povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla od 1. 6. 2022, se pro uplatnění
nároku na vrácení daně z minerálních olejů použije číslo výrobku uvedené v pokynech.
Např. u motorové nafty s metylestery mastných kyselin do 7 % objemových se
za II. nebo III. kalendářní čtvrtletí roku 2022 použije v tomto případě číslo výrobku
uvedené v pokynech, tj. 271085.

b) V případě minerálních olejů, které byly zdaněny se sazbou daně 9 950 Kč / 1 000
litrů, a u nichž povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2022,
se pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů použije číslo výrobku,
u něhož bude oproti kódu uvedenému v pokynech zaměněna první číslice za číslici 7.
Např. u motorové nafty s metylestery mastných kyselin do 7 % objemových se
od zdaňovacího období II. kalendářní čtvrtletí roku 2022 nebo při ročním zdaňovacím
období v tomto případě namísto čísla výrobku 271085 uvedeného v pokynech použije číslo výrobku 771085.

Zdroj:  plk. JUDr. Jana Jarešová, Ph.D.
ředitelka odboru
odbor 30 – Právní
Generální ředitelství cel

Zdroj: ČMSZP