Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.11.2018

Ze sortimentu biopotravin Češi nejčastěji nakupují mléčné produkty

Agentura Stemmark zrealizovala v rámci propagační kampaně cílené na ekologické zemědělství a značku BIO nový výzkum zaměřený na biopotraviny. Z výsledků výzkumu plyne, že biopotraviny nakupují nejčastěji ženy ve věku 30-39 let s vyšším vzděláním a mezi nejvyhledávanější bioprodukty patří mléčné produkty.

Jako hlavní důvody, proč lidé biopotraviny kupují, byly uváděny, že jsou zdravější, kvalitnější a chutnější. Kvalitu biopotravin nejvíce ocení vysokoškoláci a z dotazovaných ve výzkumu je nakupuje 35 % zákazníků. Nejvíce respondentů výzkumu souhlasilo s výrokem, že raději nakupují české potraviny a pečují o své zdraví. Biopotraviny také v rodinách nakupují častěji ženy, pro které je péče o zdraví a kvalita potravin důležité, informace o biopotravinách přitom nejčastěji hledají na internetu a kupují je v obchodě s potravinami a v supermarketech.

Nejsilnějším důvodem, proč biopotraviny zákazníci naopak nekupují častěji, je jejich cena, omezený sortiment a špatná dostupnost. Dotazovaní, kteří biopotraviny vůbec nekupují, zase tvrdí, že nevěří rozdílu mezi biopotravinou a běžnou potravinou a o nákupu u nich rozhoduje opět cena.

„Výsledky výzkumu pro nás bohužel nejsou žádným překvapením a chápeme, že cenová a místní dostupnost biopotravin je pro mnoho zákazníků stále velkou překážkou v nákupu. Dovolím si ale říct, že to se netýká sektoru biomléka. Téměř každý týden se setkám v rámci aktivit projektu na podporu produkce a odbytu biomléka s nějakým ekologickým sedlákem, který zpracovává biomléko nebo se na zpracování biomléka chystá. V každém regionu ČR tak najdete biofarmu s faremním zpracováním biomléka – ať už ovčího, kravského nebo kozího, která produkuje biosýry, biomáslo, biojogurty či biomléko a dostupnost, nebo cena podle mě není v tomto segmentu problém. Naopak. Když si koupíte čerstvé biomléko přímo od sedláka, cena se většinou pohybuje mezi 15-20 Kč/litr kravského biomléka. To je nižší cena než u konvenčního mléka, které koupíte v supermarketu. Kupujete navíc biokvalitu podloženou certifikací, plnotučnost mléka a záruku čerstvosti. A pokud chcete, můžete si většinou koupit na farmě i mléko nepasterizované. Nákupem biopotravin také podporujete ekologický systém hospodaření v krajině, zachování místních pracovních míst a podporujete podnikání na venkově,“ říká Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Výzkum se zaměřil také na téma biopotravin ve veřejném stravování – bioprodukty ve veřejném stravování by uvítalo 73 % nakupujících biopotraviny a více než polovina nakupujících by byla pro to, aby školní jídelny vařily dětem z biopotravin. Proti tomuto výroku bylo minimum dotazovaných a největší skupina dotazovaných uvádí, že by byla ochotna za oběd připlatit průměrně 10 korun.

„Náš Svaz prosazuje zavedení závazného poměru biopotravin do veřejného stravování dlouhodobě. Děláme to tak na základě velmi kladných zkušeností ze zahraničí, kde například ve Slovinsku či Dánsku zavedly povinné procento biopotravin do veřejného stravování a s tím šla úroveň ekologického zemědělství velmi rychle nahoru. Právě biomléko a produkty z něj jsou pro tohle řešení ideální. Nejsou o tolik dražší než konvenční mléčné produkty, jsou dostupné v každém regionu a není zde problém v tom, aby je lokální dodavatelé mohli dodávat do místních provozoven veřejného stravování. Například u buchet upečených s bio tvarohem se cena oběda ani závratně nenavyšuje. Jde tak jen o otázku vůle ze strany zřizovatelů provozoven veřejného stravování,“ uzavírá Urbánková.

O projektu Biomléko

Projekt Ministerstva zemědělství na podporu produkce a odbytu biomléka v ČR probíhá v letech 2017–2019 a prostřednictvím veřejné zakázky je realizován Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO. Hlavními pilíři projektu je poradenství pro konvenční podniky a stávající ekologické podniky, výměna zkušeností mezi sedláky, posouzení dopadu ekologického hospodaření na kvalitu vody a půdy, vytvoření praktických příruček a materiálů pro mléčné ekologické podniky.

Více o projektu najdete na http://eagri.cz/public/web/biomleko/ .