Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.5.2022

Zbývá týden k řádnému podání Jednotné žádosti

Praha 9. května 2022 – Již více než 17 000 zemědělců podalo Jednotnou žádost (JŽ) 2022, což činí přes 50% z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Téměř všechny žádosti byly podány přes Portál farmáře (PF). Řádný termín pro podání tohoto univerzálního formuláře končí v pondělí 16. května.

Žádost o zařazení do Navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření (NAEKO) zatím podalo přes 5700 uchazečů. O zařazení do opatření Navazujícího ekologického zemědělství (NEZ) požádalo přes 1700 zájemců.

JŽ lze podat ještě do 10. června. Zájemci však musí počítat se sankcí 1 % za každý pracovní den. Možnost pozdního podání se ale nevztahuje na žádosti o zařazení a změnu zařazení v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a Ekologického zemědělství.

Podání přes Portál farmáře je nejjednodušší. Žadatelé zde získají informace o aktuálním průběhu administrace a také rozhodnutí pro jednotlivá opatření.

Miroslav Bína, tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550

Pro úspěšné vyplnění formuláře JŽ a jeho podání mají žadatelé na webu SZIF v sekci Jednotná žádost a na Portálu farmáře k dispozici prezentace, Příručku pro žadatele 2022 s podrobnými informacemi a zodpovězené nejčastější dotazy.

Nejjednodušším způsobem je podání JŽ přes Portál farmáře (PF), kde mají žadatelé přístup k informacím o aktuálním průběhu administrace. K dispozici jsou zde také rozhodnutí pro jednotlivá opatření.

Přístup do PF lze zřídit osobně na podatelnách RO a Centrály SZIF, rovněž na Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Žádost o přístup do PF lze podat též prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s uznávaným elektronickým podpisem. Nelze ji však zaslat v listinné podobě poštou.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na účet Portálu farmáře. Pokud jimi žadatel nedisponuje, doručí mu rozhodnutí pošta. Informace pro obnovu přístupu do Portálu farmáře SZIF/eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních
odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení.