Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.11.2022

Záznam konference Biopotraviny na YouTube

Konference Biopotraviny ve veřejném a školním stravování se účastnili zástupci státní správy a nevládních organizací, zřizovatelů základních a  mateřských škol, vedoucí vývařoven, školních jídelen včetně prvovýrobců, zpracovatelů, distributorů a obchodníků.

Její program byl rozdělen do 4 tematických sekcí: Příprava legislativního rámce pro veřejné stravování / Příklady dobré praxe ze zahraničí /  Identifikace příležitostí a slabých stránek odbytu bioprodukce ve veřejném stravování v ČR / Příklady dobré praxe v ČR a zakončen diskuzním workshopem lektorů a účastníků akce.

Pokud jste neměli možnost, osobně se konference účastnit nebo vám unikla některá z přednášek, můžete nyní shlédnout záznam z celé akce ZDE

Pro více informací o akci navštivte web konference.

Zdroj: ČTPEZ