Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.4.2022

Zapojení farmářů do výzkumu – projekt PAPILLONS

Jedná o projekt PAPILLONS zaměřený na mikroplasty v zemědělské půdě (https://www.papillons-h2020.eu/). V rámci tohoto projektu má letos proběhnout celoevropský odběr půdy z polí a analýza mikroplastů a jejich aditiv v těchto vzorcích. Výsledky budou dávány do souvislosti s daty o použití plastů (dominantně fólií) a aplikaci kalů (taktéž zdroj mikroplastů) na polích.

V ČR by se mělo najít alespoň deset polí s jakžtakž známou historií použití těchto materiálů. Zejména pole, kde byly v nedávné historii aplikovány a pár polí, kde naopak prokazatelně aplikovány nebyly (kontrola).

Snaží se nalézt takové zemědělce, kteří by a) byli ochotni nabídnout k odběru svoji půdu (benefit: dozví se výsledky analýz mikroplastů a plastových aditiv), b) poskytli nezbytná data k danému poli (kdy, jak, co z pohledu folií a kalů se používalo).

Těch deset polí nemusí být od různých farmářů, klidně i více od jediného. Výběr polí cca do konce dubna.

Mini dotazník:

Otázka 1:

Byly na některém z vašich polí použity v posledních letech mulčovací folie? Prosíme o další detaily, pokud je znáte: na kterém konkrétně poli, jaký materiál (degradabilní či nedegradabilní, typ polymeru, výrobce, název …), jak často (frekvence), jak dlouho, pro jakou plodinu, jak odstraněny z pole, poslední rok aplikace …

Otázka 2:

Byly na některém z vašich polí použity v posledních letech kaly, kompost, digestát či sediment? Prosíme o další detaily, pokud je znáte: na kterém konkrétně poli, jaký materiál, jaký byl zdroj tohoto materiálu, jaké množství bylo aplikováno na ha, jak často (frekvence), pro jakou plodinu, poslední rok aplikace …

Otázka 3:

Máte nějaké pole, o němž víte, že za posledních 10 let nebyla použita mulčovací folie a nebo aplikovány kaly/komposty/digestáty/sedimenty? S jakou pravděpodobností lze říci, že tyto materiály nebyly v posledních letech použity ani na bezprostředně sousedících polích?

Kontakt: Prof. Jakub Hofman, Ph.D., head – Soil Environmental Chemistry and Toxicology Masaryk University | Faculty of Science
RECETOX
A: Kamenice 753/5 | 625 00 Brno | Czech Republic
P: +420 549 494 267 | M: +420 775 140 071
E: jakub.hofman@recetox.muni.cz | W: www.recetox.muni.cz