Kdo hledá, najde...

Aktuality

31.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny pro konkurenceschopnost

 Zápis ze zasedání PS pro konkurenceschopnost ze dne 9.12.2019, dále přehled operace 4.1.1 dle sektorů k 30. 11. 2019 a rovněž odkaz, co se týče finančních nástrojů (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/prvni-cast-hodnoceni-zavedeni-financnich.html).

Zápis z jednání PS konkurenceschopnost_final

Přehled sektory 4.1.1 k 11_2019