Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.3.2024

Žádost o podporu výzkumu v oblasti sociálního zemědělství – dotazník

Asociace sociálního zemědělství žádá podporu v aktuálním výzkumném projektu, který se zaměřuje na sociální a komunitní aspekty zemědělství a společenskou odpovědnost.

Cíl našeho výzkumu

Cílem tohoto výzkumu je zjistit přístup podniků k zaměstnávání lidí se znevýhodněním a jaký důraz kladou na aktivity prospěšné pro místní komunitu. Od zástupců přímé zemědělské praxe potřebujeme získat informace, které mohou napomoci rozvoji sociálního zemědělství a podpoře společenské odpovědnosti.

Zde je odkaz na dotazník: Odkaz na dotazník

Proč potřebujeme vaši pomoc

Věříme, že účast Vašich členů může přinést klíčové informace. Rádi bychom Vás požádali, zda byste mohli rozeslat náš dotazník mezi Vaše členy. Vaše spolupráce by nám výrazně pomohla dosáhnout širšího spektra respondentů a získat tak reprezentativnější data. V průzkumu potřebujeme zachytit celé spektrum názorů a postojů, je pro nás tedy cenná i zpětná vazba od těch, kteří tato témata považují za okrajová.

 Jak můžete pomoci

Pokud souhlasíte s podporou našeho výzkumu, přikládáme odkaz na dotazník, který můžete sdílet se svými členy: [odkaz na dotazník]

 Odpovědnost a transparentnost

Zajistíme, že všechny odpovědi zůstanou anonymní a budou použity výhradně pro účely tohoto výzkumu. V případě Vašeho zájmu Vám po skončení výzkumu poskytneme souhrnné výsledky. 

Děkujeme Vám předem za jakoukoliv pomoc a podporu, kterou nám můžete poskytnout. Vaše spolupráce je pro nás velmi cenná a oceňujeme Váš čas a úsilí věnované této žádosti.

S úctou,

doc. Ing. Moudrý Jan, Ph.D.

předseda rady Asociace sociálního zemědělství, z.s.

Asociace sociálního zemědělství, z.s.

jmoudry@fzt.jcu.cz

723 701 768