Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.11.2021

Workshop – „EU Politika propagace – současný stav a perspektivy“

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond

si Vás dovolují pozvat na

WORKSHOP

„EU Politika propagace – současný stav a perspektivy“,

 který se bude konat dne 30. listopadu 2021 na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 17

od 10:00 do 13:15

1. patro, malý sál č. dveří 101

Program:

  • 10:00 – 10:15    Zahájení workshopu, zástupce MZe, SZIF
  • 10:15 – 10:45    EU Politika propagace – současný stav a perspektivy –

prezentace zástupce Evropské komise – online

  • 10:45 – 11:15   Propagační programy – prezentace zástupce agentury EREA – online

(European Research Executive Agency – Evropská výkonná agentura pro výzkum)

  • 11:15 – 11:30     Dotazy na zástupce EK a agentury EREA
  • 11:30 – 12:00  Přestávka
  • 12:00 – 12:20     Prezentace kompetentních orgánů za ČR – Ministerstvo zemědělství
  • 12:20 – 12:40    Prezentace kompetentních orgánů za ČR – SZIF
  • 12:40 – 13:00   Prezentace současně probíhajícího propagačního programu  AK ČR
  • 13:00 – 13:15   Diskuse, závěr

 

Účast na workshopu prosím potvrďte do 15.11. 2021 na e-mailovou adresu: Jitka.borkovcova@mze.cz.

V závislosti na epidemiologické situaci může být počet účastníků omezen dle data přihlášení.

Podmínkou účasti na semináři je dodržení aktuálně platných podmínek Ministerstva zdravotnictví
v době konání semináře.

V případě nepříznivé epidemiologické situace se uskuteční seminář on-line formou přes aplikaci Teams.

Pozvánka